Cena

Pisanie prac inżynierskich >> cena

Cana opracowań nie jest stała i zawsze jest efektem indywidualnych negcjacji. Zależy od takich elementów jak:

Ilość stron,

Zakres opracowania,

Termin realizacji,

Dostępność danych.

 

Staram się zawsze aby cena była konkurencyjna i zadowalała obie strony.

O szczegółowe informacje na temat ceny i możliwości realizacji zlecenia proszę pytać mailowo, poprzez formularz lub telefonicznie.

 

Pisanie prac inżynierskich wymaga większego zaangażowania czasowego niż w przypadku prac innego rodzaju. Stworzenie projektu lub analizy ilościowej i jakościowej to nie tylko obliczenie ale również interpretacja wyników i wnioski, których sformułowanie wymaga namysłu i zastanowienia. Czas pisania pracy inżynierskiej jest zatem wydłużony o pracę koncepcyjną i tworzenie schematów, tabel i obliczeń oraz rysunków. Daje to efekt jakościowy a nie przekłada się na radykalny wzrost ilości stron opracowania, dlatego cena tego typu pracy musi być adekwatna do wkładu pracy.