Zasady

Pisanie prac inzynierskich - zasady


Współpraca ze mną jest dobrowolna i całkowicie bezpieczna.

Nie udostępniam Państwa danych osobowych  i tekstów opracowań napisanych na Państwa zlecenie żadnym osobom, firmom i organizacjom. 

Pierwszym etapem współpracy jest kontakt w celu zapytania, czy jestem w stanie podjąć się  pomocy w opracowaniu zleconego przez państwa tematu. Z zaangażowaniem i powagą podchodzę do każdego zlecenia, dlatego proszę o składanie poważnych zapytań.

W miarę potrzeby jestem w stanie pomóc w wyborze tematu pracy, utworzeniu spisu treści, konspektu, koncepcji badawczej, ankiet, planu badań lub innych materiałów, które pozwolą Państwu na ustalenie szczegółów związanych z treścią opracowania.

Kolejnym etapem jest ustalenie terminu realizacji zlecenia, etapów prac oraz co jest zwykle kluczowe, ceny opracowania.

Wszelkie materiały po przekazaniu Państwu i pełnej akceptacji są usuwane z dysku twardego, poczty i innych nośników (mają Państwo wyłączne prawo do ich treści).

Współpraca może mieć charakter doraźny lub stały (stali klienci mogą liczyć na rabaty i dostęp do ciekawych materiałów).